Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimas į lopšelį - darželį vykdomas Šilutės rajono savivaldybės nustatyta tvarka:

 • Į grupes vaikai paskirstomi pagal amžių:
  • lopšelio grupės 1 - 3 m.,
  • darželio grupės 3-5(6) m.,
  • priešmokyklinės grupės 5(6)-7 m.;
 • Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais ir skirtingais kalendoriniais metais gimusių vaikų, tėvams pageidaujant broliai ar seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje;
 • Prašymai pateikiami Šilutės rajono savivaldybės vaikų priėmimo komisijai (prašymo formos yra pas „vieno langelio“ darbuotojas savivaldybės pastato pirmame aukšte, kur jas galima užpildyti;
 • Vaikų priėmimą vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos sudaryta priėmimo komisija;
 • Vaikai priimami ir grupės komplektuojamos kasmet gegužės mėnesio antrojoje pusėje. Jeigu yra laisvų vietų, grupės komplektuojamos visus metus;
 • Priimant vaikus, sudaroma rašytinė dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo. Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą;

Laisvos vietos:

 • darbuotojų - 0;
 • 1-3 m. vaikų - 0;
 • 3 - 5/6 m. vaikų - 0;
 • 5/6- 7 m. - 0;

Failai parsisiuntimui: