Seminaras mokytojams

2020-02-26

Š. m. vasario 26 d. 13.00 val. Šilutės lopšelyje-darželyje "Pušelė" vyks seminaras mokytojams "Vaikų vaidybinės raiškos ugdymas darželyje: prieinamos formos, įvairių lygmenų pasiekimai".

Seminaras skirtas:

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

meninio ugdymo pedagogams

neformaliojo švietimo mokytojams

Apie seminarą:

Vaikų vaidybinė raiška – svarbi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo pasiekimų dalis.

Svarbu, kad pedagogai susikurtų novatorišką požiūrį, jog pagrindinė vaidybos darželyje paskirtis yra edukacinė. Ir kad vaidybinė raiška būtų dažnai įtraukiama į kasdienę grupės ugdomąją veiklą, kad visi vaikai darytų vaidybinio ugdymo(si) ir ugdymo(si) per vaidybos meną pažangą.

Šio seminaro turinio temos ir pratybos:

vaikų pasiekimų vaidinimuose suvokimas, analizė, vertinimas;

pedagogiškas, metodiškas bei kūrybiškas vadovavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės raiškos ugdymui, taikant patrauklias, prieinamas vaidinimų formas: žaidinimai, choro teatras, mįslių teatras, eilėraštuko teatras, pasakos teatras.

Pedagogai įgis praktinių ir teorinių žinių, sampratų, gebėjimų, reikalingų vaidybinės veiklos metu orientuotis į numatomą atskiro vaiko pažangą, vaidybinės raiškos, meninės raiškos ir kitus ugdymo(si) pasiekimus.

Seminarą veda Vida Kazragytė, VDU Švietimo akademijos docentė, vaikų vaidybos tyrėja, praktikė, knygų "Mažųjų vaidyba", "Mažųjų vaidinimai" autorė.

« Atgal