Žemės dienos minėjimas darželyje

2019 m. kovo 20 d. 10 val. lopšelio-darželio choreografijos salėje vyko pavasario šauktuvių šventinis rytmetys „Aš myliu ir saugau savo žemę, o Tu?“

Žemės dienos minėjimas buvo spalvingas ir turtingas, nes jį ruošiant prisidėjo kūrybingų mokytojų komanda: muzikos mokytoja Irena Žėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Gražina Mizgerienė, Danguolė Razantienė, Asta Sirtautienė, Remigija Šlyžiuvienė, Vilma Mikužienė, Birutė Jurgutienė.

Šią dieną darželio kieme buvo iškelta Žemės vėliava, pakabinti inkilai sugrįžtantiems paukščiams, iš antrinių žaliavų vaikų pagamintais darbeliais papuošta žemė.

Šis renginys kūrybiškai įsipina į vaikų ekologinės sampratos ugdymą. Mažieji mūsų ugdytiniai – tai mūsų planetos ateitis ir likimas. Kiek įdėsime į savo vaikus, tiek jie galės skleisti gėrį, sąmoningai mylėti gamtą, rūpintis aplinka ir spręsti ekologines problemas.