Saugaus eismo pamokėlės

Kiekvieną rudenį lopšelyje-darželyje „Pušelė“ vykdomas tęstinis projektas „Žaliosios gatvės kodeksas“, kurio tikslas – plėsti ir įtvirtinti vaikų žinias apie saugų eismą gatvėse ir keliuose, pažinti kelio ženklus, o įvykus nelaimei - kviestis pagalbos. Mūsų, pedagogų pareiga - sukurti tinkamas sąlygas saugaus eismo ugdymui, apsaugoti vaiką nuo tykančių pavojų kelyje bei mokyti vaikus, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų. Visą praėjusią savaitę vyko ugdomosios valandėlės, judrieji, kalbiniai žaidimai, meninė, įvairi žaidybinė, teatrinė veikla. Vaikai grupėse aiškinosi, ką reikia žinoti apie saugų eismą, žiūrėjo trumpametražius mokomuosius filmukus apie tai, kaip reikia elgtis gatvėje ir šalia jos, kurioje vietoje reikia pereiti per gatvę ir kaip reikia įsitikinti, jog perėja saugi, piešė piešinius, darė knygutes, atliko praktines užduotis saugaus eismo tema, gaminosi emblemas, mokėsi eilėraštukus, dainavo daineles, žaidė žaidimus.

Kad įtvirtintų saugaus eismo žinias, „Čiauškučių“ (aukl. V. Urbonienė), „Žiniukų“ (aukl. R. Klymantienė), „Svajoklių“ (aukl. V. Petronytė), „Smalsučių“ (aukl. A. Jociuvienė) grupių vaikai keliavo į Šilutės miesto centrą prie šviesaforo mokydamiesi, kaip saugiai pereiti gatvę tam numatytose vietose – per pėsčiųjų perėjas. Be to, mažieji labiausiai nekantravo susitikti su jų laukiančiais policijos pareigūnais.

Pareigūnai Justinas Mačijauskas, Remigijus Agintas, Audronė Luganeckienė, Jūratė Kaktienė,

vaikams padėjo saugiai pereiti šviesaforo reguliuojamą sankryžą, papasakojo apie policininko profesiją, leido apžiūrėti policijos automobilį, pačiupinėti ir išbandyti lazdą, antrankius, uniformą, sužinojo, kaip taisyklingai segėti atšvaitus. Vaikai smalsiai tyrinėjo, stebėjo, klausinėjo. Daugelis panoro užaugę pasirinkti policininko profesiją. Grįžę į darželį vaikai matytus įspūdžius perteikė piešiniuose.

Auklėtoja Ramunė Klymantienė