Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aktualijos

Gegužės 12 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“ rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai išklausė seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aktualijos“. Seminarą vedė - Armida Baltrušaitienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ direktorė.

Seminaro metu aptarta, kaip tikslingiau stebėti, atpažinti bei vertinti, ką vaikas jau žino, supranta, geba, kaip padėti kiekvienam vaikui ugdytis taip, kad jis pasiektų jo galias ir turimą patirtį atitinkančių maksimalių ugdymosi rezultatų.