2010

Auklėtojos: Gražina Mizgerienė, Daiva Prišmantienė
Auklėtojos padėjėja Oksana Norvilienė