2010

Auklėtojos: Vitalija Petronytė, Audronė Jociuvienė
Auklėtojos padėjėja Vilija Jakaitė