2010

Auklėtojos: Vitalija Petronytė, Loreta Sungailienė
Auklėtojos padėjėja Vilija Jakaitė